هیات مدیره

هیئت مدیره شرکت لنت ترمز ایران

 

رئیس هیات مدیره آقای سید علی لاجوردی
نایب رئیس هیات مدیره آقای سید حسین لاجوردی
عضو هیات مدیره و مدیر عامل مهندس محمد جواد اسکافی ثابت
عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل مهندس سید عباس میرعلی نیکخو
عضو هیات مدیره آقای حسین فیاض بخش